VIDEO & HÌNH ẢNH

Video hướng dẫn sử dụng, riview sản phẩm…

Dưới đây là một số video giới thiệu sản phẩm, hướng dẫn sử dụng và phản hồi của khách hàng Genma, mời bạn đón xem:

Đánh giá page

Đánh giá page

Đánh giá page

Hình ảnh trải nghiệm

Dưới đây là một số hình ảnh quá trình giao máy, hướng dẫn và sử dụng tại nhà khách hàng.

Đánh giá page